سیاست مرجوعی و عودت

تمامی محصولات با شرایط و ضوابط ذیل طرف مدت 7 روز کاری از زمان خرید قابل عودت می باشد:

1- به علت احتمال آسیب دیدگی محصولات هنگام عودت محصولات خریداری شده از سلامت کامل محصولات برگشتی اطمینان کامل داشته باشید.

2- هزینه حمل جهت عودت به عهده خریدار می باشد؛ مگر ایرادی در اصالت کالا مشاهده گردد.

3- در فاکتورهایی با مبلغ بالای 2 میلیون تومان تنها به میزان 10 درضد کل فاکتور قابل عودت می باشد.

4- تمامی اقلام عودتی تنها پس از تایید انباردار این مجموعه قابل پرداخت می باشد.

5- پرداخت مبلغ اجناس عودتی پس از 4 روز کاری قابل انجام می باشد.

6- لطفا پس از تحویل اجناس عودتی به انباردار مجموعه رسید تحویل کالا دریافت گردد.

7- هرگونه خرابی در بسته بندی یا محصول شامل عودت و انصراف نمی شود.